Biuletyn Infomacji Publicznej
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Logo Bip ZS2 NDM
Slider Bip ZS2 NDM

Ewidencja i rejestry

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W szczególności są to:
1. Księga uczniów
2. Ewidencja legitymacji szkolnych
3. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
4. Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
5. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
6. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
8. Ewidencja wydanych świadectw
9. Rejestr wydanych zaświadczeń
10. Rejestr pracowników
11. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego
12. Rejestr zamówień publicznych
13. Dokumentacja finansowo-księgowa
14. Księgi inwentarzowe.

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, księgowość, kadry i płace, kierownik gospodarczy.

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
projektowanie stron www Artixen.net